Postele LB BOHEMIA

Rodinná spoločnosť LB BOHEMIA, s.r.o. bola založená v roku 2000 a už od svojho založenia sa špecializovala na vývoj, výrobu a inováciu prevažne pasívnych antidekubitných matracov, určených pre pobytové nemocničné zariadenia, domovy pre seniorov, ústavnú a sociálnu starostlivosť a ďalšie zariadenia tohto typu.